Anmeldelser

Forlænge og forkorte brøker

Brøkdel tilbage pege

Forlænge og forkorte Udtage brøkdele Uægte brøker og blandede tal Brøker og decimaltal Regning med brøker plus og minus Blandede opgaver

Trække brøker fra hinanden

Da mange frugter er der? Hvor generøs en del af frugterne er æbler? Beskriv nogle brøkdele med frugterne. Da stor en del af den alene kage er skåret fra? Beskriv man brøkdele den anden kage er delt op i. Få en stak kvadrater af din lærer.

Videolektion

Når man regner med brøker, kan det ofte være praktisk at omforme kompagni. Hvis man vil have et større tal i tæller eller nævner, kan man forlænge brøken. Det gør de ved at gange det samme tal på i tæller og nævner. Brøkens kostbarhed er altså uændret, når vi forlængelse den. Et eksempel fra virkelighedens univers er, at om man er 8 mennesker om at dele 1 pizza ellers 80 mennesker om at dele 10, så får man lige meget pizza. Såfremt vi derimod ønsker at gøre tælleren eller nævneren mindre, kan vi afkorte brøken. Dette gøres ved at dele med det samme tal i både tæller og nævner.

Krstalve

Forlænge og forkorte Udtage brøkdele Uægte brøker og blandede tal Brøker og decimalbrøk Regning med brøker plus og minustegn Regning med brøker gange og deling Brøker og forholdstal Side. De glitre dele er spist.

Frooot

Når man skal lægge brøker sammen ellers trække dem fra hinanden, så er det vigtigt, at de har den samme nævner. Man siger, at man skal have fællesnævner. Det er indlysende, fordi ét stykke af en berliner, der er skåret i 10 stykker ikke repræsenterer lige så meget berliner som ét stykke af en berliner, der er skåret i 6 stykker. Man er nødt til at begræde for at stykkerne er lige store, før man begynder at lægge kompagni sammen eller trække dem fra hinanden se evt. Først finder en generalnævner for brøken. I dette tilfælde vælger vi fællesnævneren til 12 da både 3 og 4 går op pr. Nu har brøkerne samme nævner, og vi kan derfor lægge kompagni sammen. Det gør man ved at lægge tællerne tallene over brøkstregerne sammen. Når man skal trække en brøk fra en anden brøk, så barriere man også sikre sig, at man har samme nævner.

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

Leave a Reply

Your email address will not be published.